Ana Sayfa Hakkımızda Multimedya Köşe Yazıları İletişim

   Soru Cevap

   Günün Sözü

   Faydalı Linkler

SORU - CEVAP

s.a hocam Allah razı olsun hizmetlerinizden dolayı.Hocam rahmetli Hasan efendi nin yetiştirdiği halifeler nasıl bu makamı alıyorlar neye göre verilir ve bunların sağ olanlarının hükmü ve yetkisi nedir?sizinde halifeleriniz var mı?aeolun teş. [abdulkadir ç]
29 Haziran 2012

Şeyhi adına irşad faaliyetinde bulunan ve sırlanmasından sonra yerine geçen kimse demek olan halîfe însân-ı kâmil anlamında bir tasavvuf terimidir. Sözlükte “arkada olmak, birinin arkasından gelmek, yerine geçmek” anlamlarına gelen half kökünden türetilmis olup “birinin yerine geçerek işini, görevini devam ettiren” şeklinde açıklanan halîfe kelimesi (çoğulu hulefâ, halâif) terim olarak biri siyasette, diğeri tasavvufta olmak üzere başlıca iki alanda kullanılmaktadır. Bir kimsenin diğer bir zatın yerini tutmasına hilâfet, halife tayin etme işine de istihlâf veya tahlîf denir.

Hazreti Ğavs Abdulhakim Bilvânisî (ks) bir sohbetlerinde, halifelik üç kısımdır,
Birincisi: Cenabı Hakk'tan doğrudan Resulullah’a (as) gelir, O'ndan da silsiledeki sâdâta, onlardan da hayattaki mürşide bildirilir. Mürşid de halifelik emri gelen kişiye tebliğ eder. Bu kişi bu emri reddedemez. Bu özellikteki kişi kalb, letâif ve Nefyu isbat virdini sırası ile çekip bitirmiştir.

İkincisi: Mürşid, kendi şeyhi veya silsiledeki başka meşayihlerle istişare kurarak bazı zâtlara halifelik verebilir. Bu zât da aynı şekilde seyri sülûkunu tamamlamıştır.

Üçüncüsü: Mürşid; uygun gördüğü bir
şahsa, kısa zamanda vazifesini tamamlatır veya onu çileye tabi tutar veyahutta kendi görüş ve yetkisine dayanarak bir kişiye hilafet verebilir, buyurmuşlardır.

Bir halifede bulunması gereken kriterler:

1-Halife olan zatın şeyhinden yazılı bir icazeti var mı veya ihvan kardeşlerinin ekser çoğunluğunun olduğu ortamda şeyh efendi o zatı işaret buyurmuş mu?
2- İlmi ehliyeti var mı?    
3-Sulûkunu ikmal etmiş mi?
4-Şer’i şerife uygun bir yaşantısı var mı? Yaşantısı sünneti seniyyeye uygun mu?
5-Genel olarak zahir ve batın ilmini kendinde birleştirmiş, diğer bir deyişle ilmiyle amil ulemanın çoğunluğu onun irşada ehliyetli olduğuna kanaat getirmiş mi?
6-İnsanlarla maddi olarak ilişkileri hangi düzeyde? Genelde alan sınıfında mı yoksa elinde az bir şey bile olsa paylaşan biri mi?
Yukarıda sorduğumuz sorular birincisi hariç bir insanda mevcutsa o insan zaten Allah’ın halifesidir. Çünkü o yeryüzünde Allah’ın istekleri dışında bir şey zaten yapamaz. Gönlü her zaman Hakk’a dönük olduğu için ilahi ilhamlara muhatap olur. Rabbi onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olur. İlahi muhafazanın içine alınır. Yani enbiyayı izam hazeratı nasıl masum iseler, bu vasıflardaki zatlar da mahfuz olurlar.

İşte böyle bir yaşantıya, hâle, iradeye ve anlayışa sahip evliyaullahı izam hazeratı gerçek manada halifetullahtır. Açıkçası onlar icazetlerini Allah’tan almışlardır. Onlar yeryüzünde her işlerini Allah adına ve Allah için işlerler. Hakk’ın rahmeti ve merhameti onlarda tecelli eder. Halka şefkat ve merhamet nazarı ile bakarlar. Fakat ilahi hudutlar aşılmaya başlandığında Allahü zülcelâl hazretleri’nin celali onlarda tecelli   ederek canları pahasına mücadele ederler. Çünkü onlarda Allah aşkı mükemmel derecede olduğu için maşukun incinmesine asla tahammül edemezler.    

Bunun aksine bugün “Ben falanın halifesiyim.”, “Filan zamanda bana rüyada verdiler.”, “Ben bir gün yanlarındayken sadece bana söylediler.”, “Şeyhimin zamanında sulûkumu bitiremedim ama siz bana intisab edin ben sonra sulûk bitiririm.” gibi ispatı mümkün olmayan şekillerle hilafet veya şeyhlik iddiasında bulunmak manevi yol kesicilikten başka bir şey değildir. Ğavs (ks) hazretlerinin “Eğer birisi şarkta, birisi garbda iki müridiniz aynı anda sekerat haline düşmüşken ikisinin de imanını kurtarmaya koşamayacaksanız, gidin dağda eşkıyalık yapın, ümmetin imanıyla uğraşmayın. Daha az günah işlemiş olursunuz.” buyurduğu gibi bir duruma düşmemek gerekir. Yine büyüklerimiz “Eğer bu şeyhlik iddiasında bulunanlar bu işin zorluğunu bilseler arslandan kaçan ceylan gibi bu işten kaçarlar.” buyurmuşlardır.

 TÜM SORU - CEVAPLAR
2015 Mart 13
09 Aralık 2012
08 Aralık 2012
08 Aralık 2012
07 Aralık 2012
05 Ekim 2012
02 Ekim 2012
09 Temmuz 2012
28 Haziran 2012
24 Haziran 2012
24 Haziran 2012
15 Haziran 2012
12 Haziran 2012
12 Haziran 2012
00 0000
27 Mayıs 2012
26 Mayıs 2012
15 Mayıs 2012
05 Mayıs 2012
27 Nisan 2012
21 Nisan 2012
13 Nisan 2012
11 Nisan 2012
04 Nisan 2012
14 Mart 2012
14 Mart 2012
14 Mart 2012
11 Mart 2012
11 Mart 2012
11 Mart 2012
11 Mart 2012
10 Mart 2012
02 Mart 2012
02 Mart 2012
02 Mart 2012
23 Şubat 2012
23 Şubat 2012
15 Şubat 2012
13 Şubat 2012
12 Şubat 2012
06 Ocak 2012
01 Ocak 2012
26 Aralık 2011
22 Aralık 2011
14 Aralık 2011
13 Aralık 2011
08 Aralık 2011
03 Aralık 2011
01 Aralık 2011
26 Kasım 2011
25 Kasım 2011
24 Kasım 2011
18 Kasım 2011
16 Kasım 2011
15 Kasım 2011
05 Kasım 2011
02 Kasım 2011
31 Ekim 2011
27 Ekim 2011
27 Ekim 2011
24 Ekim 2011
23 Ekim 2011
23 Ekim 2011
21 Ekim 2011
20 Ekim 2011
18 Ekim 2011
16 Ekim 2011
13 Ekim 2011
08 Ekim 2011
08 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
06 Ekim 2011
03 Ekim 2011
03 Ekim 2011
02 Ekim 2011
30 Eylül 2011
28 Eylül 2011
27 Eylül 2011
27 Eylül 2011
19 Eylül 2011
19 Eylül 2011
17 Eylül 2011
17 Eylül 2011
16 Eylül 2011
14 Eylül 2011
09 Eylül 2011
08 Eylül 2011
04 Eylül 2011
03 Eylül 2011
29 Ağustos 2011
28 Ağustos 2011
27 Ağustos 2011
24 Ağustos 2011
18 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
15 Ağustos 2011
13 Ağustos 2011
13 Ağustos 2011
13 Ağustos 2011
11 Ağustos 2011
11 Ağustos 2011
01 Ağustos 2011
31 Temmuz 2011
26 Temmuz 2011
22 Temmuz 2011
18 Temmuz 2011
18 Temmuz 2011
18 Temmuz 2011
17 Temmuz 2011
14 Temmuz 2011
13 Temmuz 2011
11 Temmuz 2011
10 Temmuz 2011
05 Temmuz 2011
03 Temmuz 2011
03 Temmuz 2011
02 Temmuz 2011
02 Temmuz 2011
29 Haziran 2011
28 Haziran 2011
25 Haziran 2011
25 Haziran 2011
24 Haziran 2011
24 Haziran 2011
23 Haziran 2011
21 Haziran 2011
13 Haziran 2011
01 Haziran 2011
31 Mayıs 2011
30 Mayıs 2011
24 Mayıs 2011
24 Mayıs 2011
25 Nisan 2011
25 Nisan 2011
21 Nisan 2011
19 Nisan 2011
18 Nisan 2011
17 Nisan 2011
17 Nisan 2011
17 Nisan 2011
17 Nisan 2011
16 Nisan 2011
14 Nisan 2011
14 Nisan 2011
13 Nisan 2011
11 Nisan 2011
11 Nisan 2011
11 Nisan 2011
09 Nisan 2011
03 Nisan 2011
01 Nisan 2011
01 Nisan 2011
31 Mart 2011
31 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
25 Mart 2011
23 Mart 2011
23 Mart 2011
22 Mart 2011
17 Mart 2011
13 Mart 2011
12 Mart 2011
11 Mart 2011
05 Mart 2011
05 Mart 2011
04 Mart 2011
02 Mart 2011
25 Şubat 2011
23 Şubat 2011
23 Şubat 2011
20 Şubat 2011
14 Şubat 2011
14 Şubat 2011
14 Şubat 2011
11 Şubat 2011
11 Şubat 2011
08 Şubat 2011
05 Şubat 2011
03 Şubat 2011
03 Şubat 2011
28 Ocak 2011
26 Ocak 2011
18 Ocak 2011
18 Ocak 2011
16 Ocak 2011
12 Ocak 2011
05 Ocak 2011
15 Aralık 2010
11 Aralık 2010
19 Ekim 2010
20 Eylül 2010
25 Ağustos 2010

Sen De Sor  
İsim - Soyisim
Soru
Namaz Vakitleri
27.09.2023

Tarih
Miladi : 27 Eylül 2023
Hicri : 12 REBÎ'UL-EVVEL 1
Rumi : Eylül 1439