Ana Sayfa Hakkэmэzda Multimedya Kцюe Yazэlarэ Эletiюim

   Soru Cevap

   Gьnьn Sцzь

   Faydalэ Linkler

KÖE YAZILARI

ALE KARI- KOCA HAKLARI
2015-06-22

بسم الله الرحمن الرحيم  

                                          ALE

                                                KARI- KOCA HAKLARI

                           Kocann Hanmna kar davrannn adab

   Kadnlar, kendilerini nikh ba sebebiyle kocalarna teslim ettikleri iin, onlarn yeme, ime, giyindirme, ev ve dier ihtiyalarn kendileri karlamak zahmetinden kurtulmulardr. Bunlarn temini, kocalar zerine farzdr.

  Kocann bir grevi de dinlerini ve slami yaay hanmna retme zaruretidir. Tahrim Suresi 6. Ayette Cenab- Hak yle buyurur:

“ Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateten koruyunuz.”

Koca hanmn slami ller ierisinde terbiye etmelidir. yilik ve gzellikle olmad takdirde, onu hafife dvmesine be yerde izin verilmitir:

1-    Namaz terk ederse.

2-    Gusl terk ederse.

3-    Kocas iin sslenmeyi terk ederse.

4-    zinsiz evini terk ederse.

5-    Kocas beraber olmak istedii zaman ona kar gelirse.

Dinen her ne kadar dvmee izin verilmi ise de, nasihat, yanllklarna sabretme yolu ile dzeltmeye almak gerekir.

                               Kocann grevleri:

1-    Hanmlarn, makul btn ihtiyalarn temin etmek.

2-    Yedirme, iirme ve giyimde gc yettii lde harcamadan kanmamak.

3-    Onlara kar son derce yumuak davranp daima hayr tavsiye etmek.

Bir Hadis-i erifte yle buyrulur: “ Kadnlara, daima hayr tavsiye ediniz.” ( Riyazus salihin cilt: 1)

Dier bir hadis-i erifte de yle buyrulmutur: “ Kadnlar, eri kaburga kemiinden yaratlmtr. Eer, onu dorultmak istersen krarsn. Eer onlar idare edersen geinebilirsin.”( Riyazus salihin cilt:1)

4-    Onlarn eziyetlerine sabredip, Allah’u Tela tarafndan bir imtihan olduunu kabullenmek.

Salihlerden bir zatn kt ve huysuz bir hanm vard. Onu neden boamadn sorduklarnda u cevab verdi: “ Bu kadn, kt ahlakndan dolay boarsam bu kadn kimse nikhna almaz. Onun iin bu kadnn skntlarna sabrediyorum.”

Bykler demitir ki; kadndan gelecek eziyete sabretmek, bakalarndan gelecek yirmi eziyete sabretmekten daha hayrldr.

5-    Kadna sevgi gstermek.

6-    Hanm ile akalamal ve oynamal. Baz ilerde onlarla yarmak. nk, Peygamber Efendimiz bunu kadnlar ile sk sk yapard.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Aie validemiz ile yar yapmtr. Bir kere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere de Hazreti Aie validemiz stn gelmitir. Bunun zerine Hazreti Aie validemize: “ Benim getiim, bundan nce senin getiine bedeldir.” Buyurdular.

7-    Hanmn yannda, heybetli ve arbal olmal, kendini ona saydrmaldr.

8-    Kadnn hilelerine kar ok uyank olmak.

9-    Kadnlarn daima kocalarndan korkmalarn taze tutmak.

10-                      Kadnn yannda ok ve lzumsuz konumamak.

11-                      Kadnlara Nur suresini retmek.

12-                      Kadnlar, yabanclarn grebilecekleri yerlerde oturtmamak.

13-                      Kadnlara dini bilgileri ve yaz yazmay retmek.

14-                      Ahlakszla ve hayaszla devam eden kadn  boamak.

15-                      Baz ilerde onlarn dediini yapmak. zellikle de ev ilerinde.

16-                      Ev ilerinde hanma yardm etmek gerekir.

 

        Kadnlarn kocalarna kar grevleri:

1-    Allah ve Rasulne isyan olmadka kocalarnn btn isteklerini yerine getirmeleri.

ayet koca, haram saylan bir hususu teklif ederse, onu dinlemez. Hadis-i erifte yle buyrulur: “ Yaratana kar isyan olan ilerde, yaratlana itaat yoktur.”

2-    Kocasna baklarnda ve onunla konumalarnda sayg ve sevgi ifadeleri bulunmal. Onu gler yz ve tatl szlerle karlamal. Kocasnn evde bulunmad zamanlarda, onun maln ve namusunu korumaldr.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrl ve iyi kadn yle tanmlyor: “ Kadnlarn en iyisi, baktn zaman sana mutluluk veren, bir ey istediinde sana sayg gsteren, yannda olmadn zamanlarda da maln ve namusunu koruyandr.” ( Nesai: Nikh)

3-    Daima kocas ile iyi geinmelidir. nk kadnn cihad bu saylmtr. Hadisi erifte yle buyrulur:

  Kadnn cihad, kocas ile ok iyi geinmesidir.” ( Taberani )

Bir kimse hanmn yatana davet etse, mazereti olmad halde, kadn da gitmese; sabaha kadar melekler o kadna lanet ederler. Bu konuda ki hadisi erif yledir:

“ Kadn, geceyi, kocasnn yatandan uzak kalarak geirirse; melekler sabaha kadar ona lanet ederler.” ( Buhari, Mslm )

Kocasyla iyi geinen kadnlara verilen nimetlere bir bakalm:

“ Esma bint Yezid, bir gn Rasulullah’n huzuruna geldi ve yle dedi:

-         Ey Allah’n Resul! Ben kadnlar tarafndan gnderildim. Allah seni btn erkeklere ve kadnlara peygamber gndermitir. Biz buna iman ettik. Lakin biz kadnlar evlerinde kapanp kalm. Sizler Cuma namazlar klmak, camilere cemaate kmak, hastalara gidip hatr sormak, cenazelerde bulunmak, bunlardan daha faziletlisi Allah yolunda muharebe ve cihat etmek gibi faziletlerle bizden stn olmusunuzdur. Lakin siz bunlar yaparken evinizden ktnz vakit sizin mallarnz korur, iplik eirip elbiselerinizi dokuruz. ocuklarnz besleriz. O halde bizler o hayr ve sevapl ilerin ecirlerinden sizlere ortak olamaz myz?

Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadna yle buyurdu:

-         Ey hanm! Anla ve seni gnderen kadnlara da anlat ki:

Kadnn kocas ile iyi geinip, kocasnn honutluunu kazanmas, o faziletlerin hepsine muadil olur.”( Meahirun Nisa: 46)

4-    Kocas iin sslenmeli, gzel kokular srnmelidir. Hadis-i erifte yle bir tehdit vardr: “ Kadn, kocasndan bakas iin koku srnrse, onun iin bir ate olur.”

Saliha bir kadn kocas iin sslenir. te bunun bariz bir rnei; Ribahl Kaysi’nin hanmn anlatrlarken yle sylenir:

“ Her gece yats namazn kldktan sonra en gzel elbiselerini giyer, koku srnr, kocasna gider:

-Bir emrin var m? Arzun var m?

Diye sorard. Ondan hayr cevabn alnca hemen yanndan ayrlr, soyunur, ziynetlerini karrd. Tan yeri aarncaya kadar namaz klar, dualar yapard.” ( arani, Tabakatl Kbra: 1/249)

5-    Kadn zenginse, ikide bir bunu kocasnn bana kakmamal.

6-    Kocasnn darlk ve sknt iinde bulunduu zamanlarda, daha nce varlk ve bolluu unutarak “ Ben senden asla iyilik grmedim, hep yoksulluk iinde yaadm… Vb.” diyerek nankrlk yapmamaldr.

7-    Eer kocasnn baka hanm varsa, aile hukukuna ve sraya rza gstermelidir.

8-    Kocasndan boanmay arzu etmemelidir.

9-    Kendisi gzel ise, ikide bir kocasnn irkinliini yzne vurmamaldr.

Deerli kardelerim Rabbim cmlemizin hanmlarn da Salihalardan eylesin. Rabbine itaat eden ve kocasna itaat edenlerden eylesin. min.  

Herhalde tevhit ve hidayet Yce Rabbimdendir.

 

 

 

                                                     KLS L VAZ: MEHMET DUMRULTM KÖE YAZILARI
YILBAI 2015-12-24
OK GLMENN ZARARLARI 2015-11-26
TEVAZU 2015-11-11
NFAK VE SADAKANIN FAZLET 2015-10-28
SLAMIN ARTLARINDAN HAC BADET 2015-09-23
KARABORSACILIK 2015-09-17
KBR (BYKLENME) 2015-08-27
RASULULLAH SALLALLAHU ALEYH VE SELLEMN AHLAKI 2015-08-14
ORU 2015-06-29
HASED KISKANLIK 0000-00-00
Namaz Vakitleri
09.12.2023

Tarih
Miladi : 09 Aralэk 2023
Hicri : 25 CEMZL-EVVEL 1
Rumi : Tern-i Sn 1439